Driftsøkonomisk rådgivning|fra virksomhedsetablering til generationsskifte

Vi sætter os altid grundigt ind i den måde, vores klienter tænker og agerer på, og vi lærer virksomhedens kultur og sammenhænge at kende. Derfor er vi mere end de fleste andre i stand til at rådgive i forbindelse med forskellige spørgsmål og problemstillinger i Deres virksomhed.

Vi rådgiver derfor på følgende områder med vores fagkyndige og driftsøkonomiske kompetencer:

  • Analyse af kortfristede resultatopgørelser
  • Vurdering af de påtænkte investeringers rentabilitet
  • Vurdering af finansieringskoncepter
  • Vurderingsberegning af en virksomhed i forbindelse med påtænkt køb af andele i et selskab
  • Etablering og oplæring af edb-styret bogholderi
  • Rådgivning og opfølgning i forbindelse med virksomheders omstrukturering
  • Medvirken i forbindelse med spørgsmål vedr. udformning af generationsskifte
  • Rådgivning i forbindelse med pensionsspørgsmål
  • Sagkyndig vurdering af fx udligning af formueforøgelse, værdiberegning af virksomheder og andele og krav på affindelse


Til ydelsesoversigt

Klientinformation|altid up-to-date

Vi vil gerne have, at De altid er velinformeret, for det er også det, De forventer af os. Læs derfor vores klientinformationer, som vi udgiver regelmæssigt. De kan downloade dem gratis og uden forpligtelser for Dem.

 

Læs mere

HLB Tyskland|et netværk af stærke partnere

Vi er medlem af HLB, et verdensomspændende netværk af uafhængige og juridisk selvstændige revisions- og skatterådgivningsfirmaer.

 Læs mere