Isolde Schulze|Rechtsanwältin

Født 1954, gift, 2 børn


Studium og beskæftigelse

 • Jurist fra Universitetet i Köln
 • Advokat ved den slesvig-holstenske højesteret
 • Siden 1995 Partner hos Nielsen · Wiebe & Partner

 

Arbejdsområder

 • Skattelovgivning
 • International skatte- og socialforsikringslovgivning
 • Arbejdsret
 • Handels- og selskabsret

 

Yderligere oplysninger

 • Forfatter af kommentaren vedrørende danske forhold i Mennel/Förster: "Steuern in Europa, Amerika und Asien"
 • Talrige publikationer i fagtidsskrifter
 • Medlem af den dansk-tyske industri- og handelsklub
 • Kontaktperson til HLB, en verdensomspændende sammenslutning af uafhængige revisionsvirksomheder
 • Medlem af HLB´s retsudvalg

Til partnere